Rury okrągłe

Rury
Spawane
Rury
Bezszwowe
Tuleje
      1. Rury bezszwowe: gatunki 1.4301, 1.4541, 1.4571, raczej nie pisać wymiarów bo będzie tego na 3-4 strony, preferowana tylko rozpiska wymiary od fi6 do fi406,4, długości losowe od 5-7mb

      2. Rury spawane, gatunki 1.4301, 1.4404, długości 6mb, surowe, szlifowane, polerowane

      3. Tuleje : zakres wymiarów od 32/20 do 250/200, gatunki 1.4301, 1.4541, 1.4571